Qo`qon davlat pedagogika instituti professor-o`qituvchilari tomonidan 2016-2017 o`quv yili 1-yarim yillikda o`tkaziladigan “Ochiq ma`ruzalar” jadvali
12 Январь 2016

 

Кафедра номи

Фаннинг номи

Маъруза мавзуси

Маъруза муаллифи

Таклиф этилган ташки экспертлар, лавозими иш жойи

Маъруза

утадиган

Ф.И.Ш.

Лавозими, илмий даража ва унвони

таълим йуналиши

академик

гурух

жой

(бино ва хона раками)

сана

вакти

1

Мактабгача таълим

Общая педагогика

Развитие, воспитание и социализация личности

Мухамедиева С.

кафедра мудири, п.ф.н., доцент

ФарДУ п.ф.д, профессор Ш.Хонкелдиев

Рус тили ва адабиёти

201

218

22.11.2016

3-пара

2

Мактабгача таълим

Общая педагогика

Формы обучения. Урок - основная форма организации обучения.

Мухамедиева С.

кафедра мудири, п.ф.н., доцент

ТДПУ п.ф.д, профессор Д.Шарипова

Рус тили ва адабиёти

201

218

22.12.2016

3-пара

3

Мактабгача таълим

Мутахассисликка кириттт

Оила ва махалла хамкорлиги.

Эсонова М. А.

катта укитувчи

ТДПУ п.ф.д, профессор Д.Шарипова

Мактабгача таълим

101

312

30.11.2016

3-пара

4

Мактабгача таълим

Мутахассисликка кириттт

МТМ ни ташкил этишнинг хукукий-меъёрий асослари

Эсонова М. А.

катта укитувчи

ТДПУ п.ф.д, профессор Д.Шарипова

Мактабгача таълим

101

312

14.01.2017

3-пара

5

Мактабгача таълим

Жисмоний тарбия назарияси ва методикаси

Мактабгача ёшдаги болалар учун спорт машклари

Хужаназарова Н.

катта укитувчи

ФарДУ п.ф.д, профессор Ш.Хонкелдиев

Мактабгача таълим

101

312

05.12.2016

2-пара

6

Мактабгача таълим

Жисмоний тарбия назарияси ва методикаси

Х,аракатли уйинларни утказиш ва ташкил килиш

Хужаназарова Н.

катта укитувчи

ФарДУ п.ф.д, профессор Ш.Хонкелдиев

Мактабгача таълим

101

312

23.01.2017

2-пара

7

Мактабгача таълим

Умумий педагогика

Тарбия жараёнларининг мохияти ва мазмуни. Тарбия конуниятлари ва тамойиллари.

Мелибоева Ш.

укитувчи

ФарДУ п.ф.д, профессор Ш.Хонкелдиев

Кимё укитиш методикаси

201-202

112-1

27.12.2016

2-пара

8

Мактабгача таълим

Умумий педагогика

Методы и средства обучения

Абдурахмонов Ш.

укитувчи

ФарДУ п.ф.д, профессор Ш.Хонкелдиев

Кимё укитиш методикаси

203

109

20.12.2016

3-пара

9

Мактабгача таълим

Умумий педагогика наз

Укитиш жараёни яхлит тизим сифатида

Йулдашев Д.

укитувчи

ТДПУ п.ф.д, профессор Барно Абдуллаева

Биология укитиш методикаси

201-202

119

25.11.2016

1-пара

10

Мактабгача таълим

Умумий педагогика

Хар томонлама шахсни шакллантириш-миллий тарбиянинг бош максади

Матмусаева М.

укитувчи

ТДПУ п.ф.д, профессор Барно Абдуллаева

Кимё укитиш методикаси

202

112-1

24.12.2016

2-пара

11

Мактабгача таълим

Тарбиявий ишлар методикаси

Синф рахбарининг намунавий йиллик режасини тузиш методикаси

Мирхайитова С.

Катта укитувчи

ТДПУ п.ф.д, профессор Д.Шарипова

Бошлантич таълим ва спорт тарбиявий иш

201, 202

312

18.01.2017

2-пара

12

Мактабгача таълим

Тарбиявий ишлар методикаси

Мактабда тугарак ишларини ташкил этиш

Мирхайитова С.

Катта укитувчи

ТДПУ п.ф.д, профессор Барно Абдуллаева

Бошлантич таълим ва спорт тарбиявий иш

201, 202

316

27.01.2017

1-пара

13

Мактабгача таълим

Умумий педагогика

Тарбия турлари. Маънавий- ахлокий тарбия.

Сирожиддинова М.

укитувчи

ТДПУ п.ф.д, профессор Барно Абдуллаева

Бошлантич таълим ва спорт тарбиявий иш

101-102

316

21.12.2016

3-пара

14

Мактабгача таълим

Умумий педагогика

Сущность и содержание процесса воспитания. Принципы воспитания.

Абдурахимов Ш.

укитувчи

ТДПУ п.ф.д., профессор Д.Шарипова

Кимё укитиш методикаси

203

109

24.01.2017

3-пара

15

Бошлангич таълим

Она тили

Граматика хакида умумий маълумот. Сузнинг граматик маъноси ва граматик шакли

Исаков З.

ф.ф.н, доцент

АнДУ ф.ф.д, профессор Дилора Набиева

Бошлангич таълим ва спорт тарбиявий иш

201, 202

316

19.12.2016

1-пара

16

Бошлангич таълим

Мехнат ва уни укитиш методикаси

Мехнат дарсларида кул мехнатининг турлари

Йулдашев М.

п.ф.н., доцент

ТДПУ п.ф.д, профессор Барно Абдуллаева

Бошлангич таълим ва спорт тарбиявий иш

302

315

22.12.2016

1-пара

17

Бошлангич таълим

Математика

Рационал сонлар: Каср тушунчаси.

Мамадалиева Х,.М.

катта укитувчи

ТДПУ п.ф.д, профессор Барно Абдуллаева

Бошлангич таълим ва спорт тарбиявий иш

201, 202

316

13.12.2016

1-пара

18

Бошлангич таълим

Математика укитиш методикаси

Бошлангич синфда математика укитиш укув воситалари

Тошматова У.Р.

катта укитувчи

ТДПУ п.ф.д, профессор Барно Абдуллаева

Бошлангич таълим ва спорт тарбиявий иш

301, 303

315

14.12.2016

1-пара

19

Бошлангич таълим

Она тили укитиш методикаси

Фонетика ва графика асосларини ургатиш методикаси

Марайимов А.А.

катта укитувчи

АнДУ ф.ф.д, профессор Дилора Набиева

Бошлангич таълим ва спорт тарбиявий иш

201, 202

316

12.01.2017

2-пара

20

Бошлангич таълим

Она тили

Сузнинг семантик таркиби. Бир маъноли ва куп маъноли сузлар. Маъно кучиши кенгайиши, ва торайиши

Турахужаева А.Х.

ф.ф.н, доцент

АнДУ ф.ф.д, профессор Дилора Набиева

Бошлангич таълим ва спорт тарбиявий иш

101, 102

319

26.01.2017

3-пара

21

Бошлангич таълим

Танлов фан (Хуснихат укитиш методикаси

Ёзув сифатини шакллантириш

Кодирова М.Э.

катта укитувчи

ФарДУ ф.ф.д, профессор Шарифа Искандарова

Бошлангич таълим ва спорт тарбиявий иш

301, 302

315

24.01.2017

2-пара

22

Бошлангич таълим

Она тили укитиш методикаси

Бошлангич синфларда сонни урганиш тизими. Мавзуни урганишнинг вазифалари.

Низомиддинова Д.Н.

катта укитувчи

АнДУ ф.ф.д, профессор Дилора Набиева

Бошлангич таълим ва спорт тарбиявий иш

301, 302

315

15.12.2016

1-пара

23

Бошлангич таълим

Танлов фан (Ахборот техноло гиялари)

Бошлангич синф укувчиларини инфарматика таълимига тайёрлаш

Ахмедова Н.М.

укитувчи

ТДПУ п.ф.д, профессор Барно Абдуллаева

Бошлангич таълим ва спорт тарбиявий иш

401, 402, 403

316

17.01.2017

1-пара

24

Бошлангич таълим

Математика

Алгебра ва аналитик геометрия элементлари

Худойберганов Н.

катта укитувчи

ТДПУ п.ф.д, профессор Барно Абдуллаева

Бошлангич таълим ва спорт тарбиявий иш

101, 102

316

16.12.2016

3-пара

25

Бошлангич таълим

Танлов фан (Бошлангич таълимни интиграциялаш)

Бошлангич синф укитувчисининг педагогик психологик билимларини интеграциялаш жараёни

Мелибоева С.

укитувчи

АнДУ ф.ф.д, профессор Дилора Набиева

Бошлангич таълим ва спорт тарбиявий иш

401, 402, 403

316

27.01.2017

2-пара

26

Мусика таълими

Анъанавий ва халк кушикчилиги

“Сокиномаи мустазоди наво”

Нажметдинов Р.М.

кафедра мудири, п.ф.н., доцент

В.Бобоев. 6-БМСМ директори. ХолмирзаеваМ. №28- мактаб. Таджиева Н. № 26-мактаб.

Мусика таълими

301

2

22.12.2016

2-пара

27

Мусика таълими

Анъанавий ва халк кушикчилиги

“Насруллои”

Нажметдинов Р.М.

кафедра мудири, п.ф.н., доцент

В.Бобоев. 6-БМСМ директори. ХолмирзаеваМ. №28- мактаб. Таджиева Н. № 26-мактаб.

Мусика таълими

302

2

17.01.2017

2-пара

28

Мусика таълими

Анъанавий ва халк кушикчилиги

“Кашкарча рок”

Нажметдинов Р.М.

кафедра мудири, п.ф.н., доцент

В.Бобоев. 6-БМСМ директори. ХолмирзаеваМ. №28- мактаб. Таджиева Н. № 26-мактаб.

Мусика таълими

301

2

18.03.2017

3-пара

29

Мусика таълими

Мусика укитиш назарияси ва методикаси

“Ша^с камолотини ривожлантиришда мусика тарбиячиларининг урни”

Кобилова Э.Б.

катта укитувчи

Кукон ш. ХТМФМТТЭБга карашли мактаблар укитувчилари. М.Эргашева. Учкуприк тумани №15-мактаб укитувчи. Исмоилова Д. Мирзаев Б.- Пед.коллеж укитувчилари.

Мусика таълими

401

Кичик

мусика

зали

20.12.2016

2-пара

30

Мусика таълими

Мусика укитиш назарияси ва методикаси

“Вокал ва хор малакалари ва уларнинг а^амияти.”

Кобилова Э.Б.

катта укитувчи

Кукон ш. ХТМФМТТЭБга карашли мактаблар укитувчилари. М.Эргашева. Учкуприк тумани №15-мактаб укитувчи. Исмоилова Д. Мирзаев Б.- Пед.коллеж укитувчилари.

Мусика таълими

402

Кичик

мусика

зали

19.01.2017

2-пара

31

Мусика таълими

Вокал ва замонавий мусика

Фаннинг хусусий методикаси.

Акбаров Т.Т.

катта укитувчи

М.Эргашева. Учкуприк тумани №15-мактаб укитувчи. В.Бобоев7-БМСМ директори. Жамолова З - №5 БМСМ укитувчи.

Мусика таълими

101

4

13.12.2016

3-пара

32

Мусика таълими

Вокал ва замонавий мусика

М. Бурхонов “Ба^ор” кушиги. Тахлил , овоз куйиш ва куйлаш.

Акбаров Т.Т.

катта укитувчи

М.Эргашева. Учкуприк тумани №15-мактаб укитувчи. В.Бобоев7-БМСМ директори. Жамолова З - №5 БМСМ укитувчи.

Мусика таълими

102

4

14.01.2017

2-пара

33

Мусика таълими

Чолгу ижрочилиги ва ансамбли

“Усмония ”асарини та^лили.

Мадаминов Н.Х.

катта укитувчи

В.Бобоев7-БМСМ директори. Кукон ш. ХТМФМТТЭБ Услубчиси. Исмоилова Д. Мирзаев Б.- Пед.коллеж укитувчилари.

Мусика таълими

101

5

10.12.2016

1-пара

34

Мусика таълими

Чолгу ижрочилиги ва ансамбли

“Сара^бори

кухистон”асарини тахлили

Мадаминов Н.Х.

катта укитувчи

Кукон ш. ХТМФМТТЭБ Услубчиси. Исмоилова Д. Мирзаев Б.- Пед.коллеж укитувчилари. Алиев М. №41- мактаб укитувчилари.

Мусика таълими

201

5

19.01.2017

1-пара

35

Мусика таълими

Хор ва хоршунослик

“Яккадир - Тошкент” Д.Омонуллаева. бадиий ижро

Аскарова С.М.

укитувчи

Г.Мамажонова №8-мактаб укитувчи. С.Рузиматов-ТАСК укитувчи. Жамолова З. - №5 БМСМ укитувчи

Мусика таълими

201

5

16.12.2016

2-пара

36

Мусика таълими

Хор ва хоршунослик

“Офарин” М.Бурхонов кайта ишлаган. Мусикий тахлил.

Аскарова С.М.

укитувчи

Н.Муминова- Кукон пед КХК Г.Мамажонова №8-мактаб укитувчи.

Мусика таълими

201

5

18.01.2017

2-пара

37

Мусика таълими

Мусика укитишда

инновацион

пед.технологиялар.

Умумий урта таълим мактабларида дарсдан ташкари мусикий машгулотлар.

Намозова Д.Т

укитувчи

Н.Султонова Педагогика кафедраси, Б.Мирзаев- Кукон педКХК

Мусика таълими

401

1

20.12.2016

1-пара

38

Мусика таълими

Мусика укитишда

инновацион

пед.технологиялар.

“7-Синф мусика дарслари мавзуларига инновацион технологиялар куллаш”

Намозова Д.Т

укитувчи

Алиев М. №41-мактаб укитувчиси. Фозилова С. Кукон педКХК

Мусика таълими

401

4

14.01.2017

3-пара

39

Мусика таълими

Мусика назарияси

“Мусикий са^навий жанрлар”

Фозилов к;. М.

катта укитувчи

Г.Мамажонова №8-мактаб укитувчи. С.Рузиматов-ТАСК укитувчи. Жамолова З. - №5 БМСМ укитувчи

Мусика таълими

101

7

21.12.2016

3-пара

40

Мусика таълими

Мусика назарияси

“Орттирилган ва камайтирилган интерваллар”

Фозилов к. М.

катта укитувчи

Г.Мамажонова №8-мактаб укитувчи. С.Рузиматов-ТАСК укитувчи. Жамолова З. - №5 БМСМ укитувчи

Мусика таълими

102

7

16.01.2017

3-пара

41

Мусика таълими

Мусика назарияси

“И.Гайдн,

В. А. Моцарт,Л.Б. Бетховен ижоди”

Фозилов к. М.

катта укитувчи

Г.Мамажонова №8-мактаб укитувчи. С.Рузиматов-ТАСК укитувчи. Жамолова З. - №5 БМСМ укитувчи

Мусика таълими

301

7

20.02.2017

3-пара

42

Мусика таълими

Дирижёрлик

Урганилган ва янги асарларни тахлил этиш. Улчов асосида дирижорлик ва куйлаш.

Турдиев Ш.

катта укитувчи

С.Сайдалиев. 5-БМСМ директори. М.Ках^орова. №23- Мактаб. Х.Шерматова. 5- БМСМ. С.Миразизова-кукон пед. Коллеж укитувчиси.

Мусика таълими

301

3

20.12.2016

3-пара

43

Мусика таълими

Дирижёрлик

Урганилган ва янги асарларни тахлил этиш. Улчов асосида дирижорлик ва куйлаш.

Турдиев Ш.

катта укитувчи

С.Сайдалиев. 5-БМСМ директори. М.Ках^орова. №23- Мактаб. Х.Шерматова. 5- БМСМ. С.Миразизова-кукон пед. Коллеж укитувчиси.

Мусика таълими

302

3

19.01.2017

2-пара

44

Мусика таълими

Чолгу ижрочилиги ва ансамбли

“Усмония ”ритми ва характери.

Носиров Д.Т.

катта укитувчи

кукон ш. ХТМФМТТЭБга карашли мактаблар укитувчилари. Х.Шерматова. 5- БМСМ. С.Миразизова-кукон пед. Коллеж укитувчиси

Мусика таълими

102

5

13.12.2016

3-пара

45

Мусика таълими

Чолгу ижрочилиги ва ансамбли

“Сара^бори кухистон”асари улчови устида ишлаш.

Носиров Д.Т.

катта укитувчи

кукон ш. ХТМФМТТЭБга карашли мактаблар укитувчилари. Х.Шерматова. 5- БМСМ. С.Миразизова-кукон пед. Коллеж укитувчиси.

Мусика таълими

202

5

23.01.2017

3-пара

46

Мусика таълими

Болалар мусика адабиёти

“Узбекистонда болалар мусикасининг ривожи.”

Джумабоева М.

укитувчи

кукон ш. ХТМФМТТЭБга карашли мактаблар укитувчилари. Х.Шерматова. 5- БМСМ. С.Миразизова-кукон пед. Коллеж укитувчиси.

Мусика таълими

201

5

26.12.2016

2-пара

47

Мусика таълими

Болалар мусика адабиёти

“А.Мансуровнинг болалар учун ёзган кушиклари.”

Джумабоева М.

укитувчи

кукон ш. ХТМФМТТЭБга карашли мактаблар укитувчилари. Х.Шерматова. 5- БМСМ. С.Миразизова-кукон пед. Коллеж укитувчиси

Мусика таълими

202

5

21.01.2017

2-пара

48

Педагогика ва психология

Махсус психология

“Эшитишида нуксони булган болалар хотирасини текшириш” (семинар)

Ва^обова Д. Ш.

укитувчи

Кукон Енгил саноат ва педагогика КХК пед-психолог укитувчи Тоштемирова Гулшода

Дефектология

302

503

23.12.2016

2-пара

49

Педагогика ва психология

Ёш даврлари психологияси

“Усмирлик даврида психик ривожланиш” (маъруза)

Вахобова Д. Ш.

укитувчи

Кукон Енгил саноат ва педагогика КХК пед-психолог методист Кодирова Наргиза

География укитиш методикаси

301, 302

220

11.01.2017

2-пара

50

Педагогика ва психология

Ёш даврлари психологияси

“Кичик мактаб ёши даври” (маъруза)

Абдуллаева Н. Р.

катта укитувчи

Кукон Енгил саноат ва педагогика КХКпед-психолог катта укитувчи Шерматова Дилфуза

Узбек тили ва адабиёти

301, 302, 303, 304

13

10.12.2016

1-пара

51

Педагогика ва психология

Умумий психология

“Диктат” (маъруза)

Абдуллаева Н. Р.

катта укитувчи

Кукон Енгил саноат ва педагогика КХК пед-психолог укитувчи Тоштемирова Гулшода

Узбек тили ва адабиёти

101, 102, 103, 104

11

24.12.2016

1-пара

52

Педагогика ва психология

Ёш даврлари психологияси

“Мактабгача ёш даври” (маъруза)

Абдуллаева Н. Р.

катта укитувчи

Кукон Енгил саноат ва педагогика КХК пед-психолог укитувчи Тоштемирова Гулшода

Педагогика ва психология

101, 102

516

06.12.2016

2-пара

53

Педагогика ва психология

Умумий психология

“Тафаккур” (маъруза)

Абдуллаева Н. Р.

катта укитувчи

Кукон Енгил саноат ва педагогика КХКпед-психолог катта укитувчи Шерматова Дилфуза

Мусика таълими

101, 102

4

28.04.2017

2-пара

54

Педагогика ва психология

Педагогика назарияси

“Дидактика-педагогик таълим назарияси.Укитиш жараёни яхлит тизим сифатида” (маъруза)

Исакова А. М.

укитувчи

Кукон педагогика КХК педагог укитувчи Курбонова Манзурахон

Мехнат таълими

201, 202

417

23.11.2016

1-пара

55

Педагогика ва психология

Педагогика назарияси

“Фукаролик тарбияси” (семинар)

Исакова А. М.

укитувчи

Кукон Енгил саноат ва педагогика КХКпед-психолог катта укитувчи Шерматова Дилфуза

Мехнат таълими

201

417

11.01.2017

2-пара

56

Педагогика ва психология

Педагогика назарияси

“Куриш нуксонига эга болалар хотирасининг узига хослиги” (маъруза)

Эргашев Э.

катта укитувчи

Кукон Енгил саноат ва педагогика КХК пед-психолог укитувчи Тоштемирова Гулшода

Дефектология

301, 302

501

06.02.2017

2-пара

57

Педагогика ва психология

Махсус психология

“Кузи ожиз мактаб-интернат укувчилари нуксонларининг келиб чикиш сабабларини урганиш” (семинар)

Эргашев Э.

катта укитувчи

Кукон Енгил саноат ва педагогика КХК пед-психолог методист Кодирова Наргиза

Дефектология

301, 302

511

06.02.2017

4-пара

58

Педагогика ва психология

Педагогика назарияси

“Тарбиянинг умумий методлари” (маъруза)

Зияев А. Н.

катта укитувчи

Кукон педагогика КХК педагог укитувчи Курбонова Манзурахон

Физика ва астрономия укитиш методикаси

201, 202, 203

313

16.01.2017

3-пара

59

Педагогика ва психология

Педагогика назарияси

“Укувчиларнинг мехнат, жисмоний ва эстетик тарбияси” (маъруза)

Зияев А. Н.

катта укитувчи

Кукон педагогика КХК педагог укитувчи Комилова Наргизахон

Физика ва астрономия укитиш методикаси

201, 202, 203

313

13.02.2017

2-пара

60

Педагогика ва психология

Педагогика назарияси

“Тарбия метолари” (маъруза)

Султонова Н. А.

укитувчи

Кукон педагогика КХК педагог укитувчи Курбонова Манзурахон

Педагогика ва психология

101, 102

517

12.01.2017

1-пара

61

Педагогика ва психология

Педагогика назарияси

“Фукаролик ва хукукий тарбия” (семинар)

Султонова Н. А.

укитувчи

Кукон педагогика КХК педагог укитувчи Комилова Наргизахон

Педагогика ва психология

101

517

20.02.2017

2-пара

62

Педагогика ва психология

Ёш даврлари психологияси

“Тарбия психологияси” (семинар)

Назирова Г. М.

укитувчи

Кукон педагогика КХК педагог укитувчи Курбонова Манзурахон

Дефектология

302

503

23.01.2017

2-пара

63

Педагогика ва психология

Ёш даврлари психологияси

“Укитувчи психологияси” (семинар)

Назирова Г. М.

укитувчи

Кукон педагогика КХК педагог укитувчи Комилова Наргизахон

Дефектология

301

501

25.01.2017

2-пара

64

Педагогика ва психология

Ёш даврлари психологияси

“Ёшларни оилавий каётга тайёрлаш” (семинар)

Ибрагимова Ш. Г.

укитувчи

Кукон педагогика КХК педагог укитувчи Комилова Наргизахон

Жисмоний

маданият

301

7

20.01.2017

2-пара

65

Педагогика ва психология

Ёш даврлари психологияси

“Тарбия психологияси” (семинар)

Ибрагимова Ш. Г.

укитувчи

Кукон педагогика КХК педагог укитувчи Комилова Наргизахон

Жисмоний

маданият

302

12

03.02.2017

4-пара

66

Педагогика ва психология

Ёш даврлари психологияси

“Онтогинезнинг илк боскичларида инсоннинг психик ривожланишига хос хусусиятлари” (семинар)

Холкузиева Д. Б.

укитувчи

Кукон Енгил саноат ва педагогика КХК пед-психолог методист Кодирова Наргиза

Мекнат таълими

301

417

11.11.2016

2-пара

67

Педагогика ва психология

Ёш даврлари психологияси

“Мактабгача ёш даврда психик ривожланиш хусусиятлари” (семинар)

Холкузиева Д. Б.

укитувчи

Кукон педагогика КХК педагог укитувчи Комилова Наргизахон

Мекнат таълими

302

417

18.11.2016

4-пара

68

Педагогика ва психология

Педагогика назарияси

“Жамоа тарбия объекти ва субъекти сифатида” (маъруза)

Султонов Ш. Э.

укитувчи

Кукон педагогика КХК педагог укитувчи Курбонова Манзурахон

Дефектология

201, 202

504

23.12.2016

4-пара

69

Педагогика ва психология

Педагогика назарияси

“Коррекцион педагогика асослари” (семинар)

Султонов Ш. Э.

укитувчи

Кукон педагогика КХК педагог укитувчи Курбонова Манзурахон

Дефектология

201, 202

501

24.12.2016

4-пара

70

Педагогика ва психология

Умумий психология

“Фаолият ва мотивация” (семинар)

Мамаюсупова И. X,.

укитувчи

Кукон Енгил саноат ва педагогика КХ,К пед-психолог методист Кодирова Наргиза

Педагогика ва психология

101

517

09.12.2016

4-пара

71

Педагогика ва психология

Умумий психология

“Шахснинг уз-узини англаши” (семинар)

Мамаюсупова И. X.

укитувчи

Кукон Енгил саноат ва педагогика КХК пед-психолог укитувчи Тоштемирова Гулшода

Педагогика ва психология

102

520

10.02.2017

4-пара

72

Факультетлараро жисмоний маданият

Жисмоний маданият ва спорт

Граната улоктириш 500-700г

Рахманкулов З.

укитувчи

Тиббиёт КХК Укитувчиси Мелибоев О

Мактабгача таълим

101

Ёшлик

уйингоки

24.12.2016

2-пара

73

Факультетлараро жисмоний маданият

Жисмоний маданият ва спорт

Енгил атлетика (узунликка сакраш)

Рахманкулов З.

укитувчи

Тиббиёт КХК Укитувчиси Мелибоев О

Бошлангич таълим ва спорт тарбиявий иш

101

Ёшлик

уйингоки

26.01.2017

2-пара

74

Факультетлараро жисмоний маданият

Жисмоний маданият ва спорт

Спопт уйинлари: Волейбол, Хужум килиш техникасини ургатиш, Тупни юкоридан кабул килиш ва узатиш техникасини мустахкамлаш. Икки томонлама укув уйини.

Абдуллаев О.

укитувчи

Кукон Политехника КХК укитувчиси Рузиев Рустам

Тарих укитиш методикаси

102

Ёшлик

уйингоки

27.12.2016

3-пара

75

Факультетлараро жисмоний маданият

Жисмоний маданият ва спорт

1. Граната улоктириш 500­700гр

Хотамов З.

укитувчи

Кукон П.К.Х.К укитувчиси Мелибоев О

Тасвирий санъат ва мухандислик графикаси

102

Ёшлик

уйингоки

12.12.2016

4-пара

76

Факультетлараро жисмоний маданият

Жисмоний маданият ва спорт

2. МАЖТ

Хотамов З.

укитувчи

Кукон П.К.Х.К укитувчиси Мелибоев О

Мусика таълими

101

Ёшлик

уйингоки

24.01.2017

3-пара

77

Факультетлараро жисмоний маданият

Жисмоний маданият ва спорт

1. Спорт уйинлари: Волейбол

Азизов М.

укитувчи

Кукон тиббиёт КХК укитувчи Мелибоев О

Информатика укитиш методикаси

201

Спорт зал

19.12.2016

4-пара

78

Факультетлараро жисмоний маданият

Жисмоний маданият ва спорт

2. МАЖТ

Азизов М.

укитувчи

Кукон тиббиёт КХК укитувчи Мелибоев О

Информатика укитиш методикаси

102

Спорт зал

26.01.2017

3-пара

79

Факультетлараро жисмоний маданият

Жисмоний маданият ва спорт

1. Граната улоктириш техникасини ургатиш

Ирматов Ш.

катта укитувчи

Хукон Хурилиш ва иктисодиёт КХК укитувчиси Турсунов Ш

Инглиз тили ва адабиёти

102

Ёшлик

уйингохи

16.12.2016

3-пара

80

Факультетлараро жисмоний маданият

Жисмоний маданият ва спорт

2. Волейбол: Хужум килиш техникасини ургатиш

Ирматов Ш.

катта укитувчи

Хукон Хурилиш ва иктисодиёт КХК укитувчиси Турсунов Ш

Узбек тили ва адабиёти

101

Ёшлик

уйингохи

18.01.2017

2-пара

81

Факультетлараро жисмоний маданият

Жисмоний маданият ва спорт

1.Спорт уйинлари: 1) Тупни уйинга киритиш 2)Икки томонлама уйин

Рахимов Ш.

катта укитувчи

Хукон Хурилиш ва иктисодиёт КХК укитувчиси Турсунов Ш

География укитиш методикаси

101

Спорт зал

16.01.2017

2-пара

82

Факультетлараро жисмоний маданият

Жисмоний маданият ва спорт

2.Спорт уйинлари 1) хужум уилиш техникасини ургатиш. 2) Икки томонлама уйин

Рахимов Ш.

катта укитувчи

Хукон Хурилиш ва иктисодиёт КХК укитувчиси Турсунов Ш

География укитиш методикаси

102

Спорт зал

27.01.2017

3-пара

83

Факультетлараро жисмоний маданият

Жисмоний маданият ва спорт

1.Спорт уйинлари: Волейбол тупини пастдан ва юкоридан кабул килишва узатиш жойда туриб жуфт оёокда изунликка сакраш,волейболга оид харакатли уйинлар.

Ахмедов У.

укитувчи

Тиббиёт КХК да укитувчи Мелибоев О

Математика укитиш методикаси

101

Спорт зал

24.12.2016

1-пара

84

Факультетлараро жисмоний маданият

Жисмоний маданият ва спорт

2. Енгил атлетика: Граната улоктириш 500-700гр. Граната улоктириш техникасини ургатиш,енгил атлетикага оид харакатли уйинлар

Ахмедов У.

укитувчи

Тиббиёт КХК да укитувчи Мелибоев О

Математика укитиш методикаси

103

Спорт зал

23.01.2017

2-пара

85

Факультетлараро жисмоний маданият

Жисмоний маданият ва спорт

1. Енгил атлетика: Граната улоктириш кизлар 500гр йигитлар 750гр .

Якубжонова Ф.

укитувчи

Тиббиёт КХК да укитувчи Мелибоев О

Инглиз тили ва адабиёти

103

Ёшлик

уйингохи

20.12.2016

4-пара

86

Факультетлараро жисмоний маданият

Жисмоний маданият ва спорт

1. Спорт уйинлари Волейбол

Ахмедов А.

укитувчи

Хукон П.К.Х.К укитувчиси Мелибоев О

Дефектология

101

Ёшлик

уйингохи

20.12.2016

4-пара

87

Факультетлараро жисмоний маданият

Жисмоний маданият ва спорт

2. МАЖТ

Ахмедов А.

укитувчи

Хукон П.К.Х.К укитувчиси Мелибоев О

Педагогика ва психология

101

Ёшлик

уйингохи

17.01.2017

3-пара

88

Факультетлараро жисмоний маданият

Жисмоний маданият ва спорт

1 Спорт уйинлари Волейбол Хужум килиш техникасини ургатиш , тупни юкоридан,пастдан кабул килиш техникасини

Шодиев Э.

укитувчи

Хукон П.К.Х.К укитувчиси Мелибоев О

Физика ва астрономия укитиш методикаси

101

Спорт зал

20.12.2016

1-пара

89

Факультетлараро жисмоний маданият

Жисмоний маданият ва спорт

2 Енгил атлетика кросс тайёргарлиги кизлар2000 метр, угил болалар 3000 метрга югуриш

Шодиев Э.

укитувчи

Хукон П.К.Х.К укитувчиси Мелибоев О

Биология укитиш методикаси

101

Спорт зал

16.01.2017

1-пара

90

Факультетлараро жисмоний маданият

Жисмоний маданият ва спорт

Енгил атлетика кросс тайёргарлиги кизлар2000 метр, угил болалар 3000 метрга югуриш Узок масофага югуриш техникаси Финиш килиш техникасини мустахкамлаш

Азимов И.

укитувчи

Хукон П.К.Х.К укитувчиси Мелибоев О

Мехнат таълими

101

Ёшлик

уйингохи

20.01.2017

2-пара

91

Факультетлараро жисмоний маданият

Жисмоний маданият ва спорт

1 Совершенствование техники бег на длинний дистанции 2000-3000м, двустороние игра в волейбол

Саруханов А.

укитувчи

Кукон П.К.Х.К укитувчиси Мелибоев О

Инглиз тили ва адабиёти

207

Ёшлик

уйингохи

20.12.2016

3-пара

92

Факультетлараро жисмоний маданият

Жисмоний маданият ва спорт

2 Обучение технике бег на длинний дистанции 2000­3000м двустороние игра в волейбол

Саруханов А.

укитувчи

Кукон П.К.Х.К укитувчиси Мелибоев О

Рус тили ва адабиёти

101

Ёшлик

уйингохи

27.01.2017

2-пара

93

География укитиш методикаси

География укитиш назарияси ва методикаси

Укитишда янги педагогик технологиялар

Д.Муминов

Кафедра мудири, г.ф.н.

Р.Пирназаров ФарДУ АЛ ва КХК билан ишлаш буйича проректор

География

укитиш

методикаси

401,402

219

05.11.2016

2-пара

94

География укитиш методикаси

Улкашунослик

Улканинг табиий шароити

Х.Назаров

Укитувчи

Солиев Икбол НамДУ география кафедраси катта укитувчиси

География

укитиш

методикаси

401,402

219

21.11.2016

1-пара

95

География укитиш методикаси

География укитишда инновацион технологиялардан фойдаланиш

География дарсларида дидактик уйинлардан фойдаланиш

О.Кучкаров

Укитувчи

Солиев Икбол НамДУ география кафедраси катта укитувчиси

География

укитиш

методикаси

301

220

21.11.2016

3-пара

96

География укитиш методикаси

Иктисодий-ижтимоий

география

Япония хужалиги (Амалий машгулот)

А.Хршимов

Укитувчи

Солиек Икбол НамДУ география кафедраси катта укитувчиси

География

укитиш

методикаси

301

220

25.11.2016

3-пара

97

География укитиш методикаси

Топография ва картография асослари