KASB TANLASHGA YOLLASH FANIDAN AMALIY MASHGULOT
11 2016

 

 
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI 
XALQ TA`LIM VAZIRLIGI
 
MUQIMIY NOMIDAGI 
QO`QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
 
 
“MEXNAT TA`LIMI ” 
kafedrasi
 
 
“KASB TANLASHGA YO’LLASH” FANIDAN 
AMALIY  MASHG’ULOT 
 
 
 
Muqimiy nomidagi QDPI Pedagogika  fakulteti «Mehnat ta`limi » kafedrasining 2016 yil dekabr  majlisining  5  - sonli bayonnomasidan  ko`chirma                                         
12.12. 2016
 Qatnashdilar: fakultet dekani N.Erkaboyeva, kaf.mudiri.T.Bo`tayev, katta o’qituvchi: V.Hamdamova. o’qituvchilar: R.Meliboyev, F.Yusufhodjayeva, G.Masharipova
Turli masalalar:   “Mehnat ta`limi” kafedrasi  o’qituvchisi M. Ibragimovaning   Tugarak ishlarini tashkil etish fanidan 301-302 guruhlarida Mehnat ta’limi  yo’nalishi   “To’garak mashg`ulotlari jarayonida kasb-hunarga yo’naltirish ishlari” mavzusidagi ochiq  dats muhokamasi
Eshitildi:. Idragimova -Talabalarga  “To’garak mashg`ulotlari jarayonida kasb-hunarga yo’naltirish ishlar”  mavzusini o’tishda interfaol metodlardan foydalandim. Mavzuda  darslarda yangi  pedagogik tehnologiyalar  asosida dars samaradorligini oshirish, talabalarni mustaqil fikrlashga, faollikka jalb etishdan iborat. Dars o’tish jarayonida rejalashtirgan maqsadimga erishdim deb o’ylayman. 
So’zga chiqdi: fakultet dekani N.Erkaboyeva -      Talabalarga yangi mavzu bayoni o’tilgan mavzuga bog’lanib tarqatma material bilan savol javob tarzida olib borilgan. Yangi pedtexnologiyalaridan foydalanib talabalar o’rtasida musobaqa tarzida olib borildi. O’z vaqtida talabalar rag’batlantirildi. Doskadan unumli foydalanildi ko’rgazmali qurollar mavjud.
So’zga chiqdi: kaf.mudiri.T.Bo`tayev -O’qituvchi M. Ibragimova tomonidan olib borilgan ochiq dars muhokamasida darsda kerakli bo’lgan barcha ish xujjatlari mavjud, dars to’g’ri tashkil etilgan DTSga mas ravishda mavzu bayon etilgan .
      Talabalarga yangi mavzu bayoni o’tilgan mavzuga bog’lanib tarqatma material bilan savol javob tarzida olib borilgan. Yangi pedtexnologiyalaridan foydalanib talabalar o’rtasida musobaqa tarzida olib borildi.      Darsni yaxshi o’tdi deb baholadim.
So’zga chiqdi: V.Xamdamova - men ham yuqoridagi bildirgan fikrlarga qo’shilaman mavzu talabalar uchun tushunarli bayon etildi. Ba’zi bir kamchiliklarga ham yo’l qo’yildi. Agar dars davomida tarqatma materiallar va ko’rgazmalar bilan cheklanib qolmasdan kompyuter texnologiyalaridan ham foydalanilganda maqsadga muvofiq bo’lar edi. Darsni qoniqarli deb baholadim.
 So’zga chiqdi: G.Masharipova -  o’qituvchi vaqtdan unimli foydalandi reja asosida mavzu to’liq yoritib berildi. Dars davomida juda ko’p yutuqlarga erishildi ayniqsa talabalarni turli xil metodlarni qo’llash orqali darsga jalb etaoldi. O’z vaqtida talabalar rag’batlantirildi. Doskadan unumli foydalanildi ko’rgazmali qurollar mavjud. O’qituvchining nutqi ravon o’z fanini yaxshi biladi. SHu bilan birgalikda orqada o’tirgan talabalarni ham darsga faol qatnashishiga jalb etdi .     Umuman olganda darsni yaxshi deb baholadim.                        Qaror qilindi. 
1. O’qituvchi M. Ibragimovaning o’tgan ochiq darsi muxokamasi axborot uchun qabul qilinsin.
2. Ochiq dars yuzasidan bildirilgan fikr va muloxazalar e’tiborga olinsin, hamda o’qituvchini keyingi faoliyatida tavsiya etilsin.
3. Dars yaxshi o’tildi deb baxolansin.
                        Yig’ilish raisi:                                    T.Bo`tayev
                        Kotib:                                            R.Meliboev
Muqimiy nomidagi QDPI Pedagogika  fakul`teti «Mehnat ta`limi » kafedrasining 2016 yil noyabr  majlisining    4-   sonli bayonnomasidan
K O’ CH I R M A 
     22.11. 2016
          Qatnashdilar: kaf.mudiri.T.Bo`tayev,  katta o’qituvchilar: V. Hamdamova, E.Sotvoldiyev,R.Siddikov,o’qituvchilar: F.Yusufhodjayeva,Z.Isaqova
Turli masalalar:   “Mehnat ta`limi” kafedrasi  o’qituvchisi M. Ibragimovaning  Kasb tanlashga yo`llash fanidan  4 kurs Mehnat ta’limi  yo’nalishi   A guruhida “Qiziqishni aniqlash usuli” mavzusidagi ochiq amaliy mashg’uloti muhokamasi
Eshitildi:. Ibragimova -Talabalarga  “Qiziqishni aniqlash”  mavzusini o’tishda interfaol metodlardan foydalandim. Mavzuda  darslarda yangi  pedagogik tehnologiyalar  asosida dars samaradorligini oshirish, talabalarni mustaqil fikrlashga, faollikka jalb etishdan iborat. Dars o’tish jarayonida rejalashtirgan maqsadimga erishdim deb o’ylayman. 
So’zga chiqdi: kaf.mudiri.T.Bo`tayev -O’qituvchi M. Ibragimova tomonidan olib borilgan ochiq dars muhokamasida darsda kerakli bo’lgan barcha ish xujjatlari mavjud, dars to’g’ri tashkil etilgan DTSga mas ravishda mavzu bayon etilgan .
      Talabalarga yangi mavzu bayoni o’tilgan mavzuga bog’lanib tarqatma material bilan savol javob tarzida olib borilgan. Yangi pedtexnologiyalaridan foydalanib talabalar o’rtasida musobaqa tarzida olib borildi.
      Darsni yaxshi o’tdi deb baholadim.
So’zga chiqdi: . V. Hamdamova - men ham yuqoridagi bildirgan fikrlarga qo’shilaman mavzu talabalar uchun tushunarli bayon etildi. Ba’zi bir kamchiliklarga ham yo’l qo’yildi. Agar dars davomida tarqatma materiallar va ko’rgazmalar bilan cheklanib qolmasdan kompyuter texnologiyalaridan ham foydalanilganda maqsadga muvofiq bo’lar edi. Darsni qoniqarli deb baholadim.
 So’zga chiqdi: E.Sotvoldiyev -  o’qituvchi vaqtdan unimli foydalandi reja asosida mavzu to’liq yoritib berildi. Dars davomida juda ko’p yutuqlarga erishildi ayniqsa talabalarni turli xil metodlarni qo’llash orqali darsga jalb etaoldi. O’z vaqtida talabalar rag’batlantirildi. Doskadan unumli foydalanildi ko’rgazmali qurollar mavjud. O’qituvchining nutqi ravon o’z fanini yaxshi biladi. SHu bilan birgalikda orqada o’tirgan talabalarni ham darsga faol qatnashishiga jalb etdi .
     Umuman olganda darsning yaxshi deb baholadim. 
                       Qaror qilindi. 
4. O’qituvchi M. Ibragimovaning o’tgan ochiq darsi muxokamasi axborot uchun qabul qilinsin.
5. Ochiq dars yuzasidan bildirilgan fikr va muloxazalar e’tiborga olinsin, hamda o’qituvchini keyingi faoliyatida tavsiya etilsin.
6. Dars yaxshi o’tildi deb baxolansin.
 
                        Yig’ilish raisi:                                    T.Bo`tayev
                        Kotib:                                            R.Meliboev
 
Muqimiy nomidagi QDPI Pedagogika  fakul`teti «Mehnat ta`limi » kafedrasining 2016 yil noyabrdagi  majlisining 5- sonli bayonnomasidan
K O’ CH I R M A 
    1.12. 2016
          Qatnashdilar: katta o’qituvchi: H.Rahmonov, E.Sotvoldiyev, o’qituvchilar: Z.Isaqova, M.Usmonova
Turli masalalar:   “Mehnat ta`limi” kafedrasi  o’qituvchisi M. Ibragimovaning  Kasb tanlashga yo`llash   fanidan 4 kurs Mehnat ta’limi  yo’nalishi   ABS guruhlarida “Kasbga yo`naltirishning psihologir –fiziologik asoslari” mavzusidagi ochiq dars mashg’uloti muhokamasi
Eshitildi:. Idragimova -Talabalarga  “Kasbga yo`naltirishning psihologir –fiziologik asoslari”  mavzusini o’tishda interfaol metodlardan foydalandim. Mavzuda  darslarda yangi  pedagogik tehnologiyalar  asosida dars samaradorligini oshirish, talabalarni mustaqil fikrlashga, faollikka jalb etishdan iborat. Dars o’tish jarayonida rejalashtirgan maqsadimga erishdim deb o’ylayman. 
So’zga chiqdi: H.Rahmonov -O’qituvchi M. Ibragimova tomonidan olib borilgan ochiq dars muhokamasida darsda kerakli bo’lgan barcha ish xujjatlari mavjud, dars to’g’ri tashkil etilgan DTSga mas ravishda mavzu bayon etilgan .
      Talabalarga yangi mavzu bayoni o’tilgan mavzuga bog’lanib tarqatma material bilan savol javob tarzida olib borilgan. Yangi pedtexnologiyalaridan foydalanib talabalar o’rtasida musobaqa tarzida olib borildi.
      Darsni yaxshi o’tdi deb baholadim.
So’zga chiqdi: E.Sotvoldiyev - men ham yuqoridagi bildirgan fikrlarga qo’shilaman mavzu talabalar uchun tushunarli bayon etildi. Ba’zi bir kamchiliklarga ham yo’l qo’yildi. Agar dars davomida tarqatma materiallar va ko’rgazmalar bilan cheklanib qolmasdan kompyuter texnologiyalaridan ham foydalanilganda maqsadga muvofiq bo’lar edi. Darsni qoniqarli deb baholadim.
 So’zga chiqdi: Z.Isaqova -  o’qituvchi vaqtdan unimli foydalandi reja asosida mavzu to’liq yoritib berildi. Dars davomida juda ko’p yutuqlarga erishildi ayniqsa talabalarni turli xil metodlarni qo’llash orqali darsga jalb etaoldi. O’z vaqtida talabalar rag’batlantirildi. Doskadan unumli foydalanildi ko’rgazmali qurollar mavjud. O’qituvchining nutqi ravon o’z fanini yaxshi biladi. SHu bilan birgalikda orqada o’tirgan talabalarni ham darsga faol qatnashishiga jalb etdi .
     Umuman olganda darsning yaxshi deb baholadim. 
 
                       Qaror qilindi. 
7. O’qituvchi M. Ibragimovaning o’tgan ochiq darsi muxokamasi axborot uchun qabul qilinsin.
8. Ochiq dars yuzasidan bildirilgan fikr va muloxazalar e’tiborga olinsin, hamda o’qituvchini keyingi faoliyatida tavsiya etilsin.
9. Dars yaxshi o’tildi deb baxolansin.
 
                        Yig’ilish raisi:                                    I. Karimov
                        Kotib:                                            R.Meliboev