Institutning bosh ilmiy tadqiqot mavzusi “Barkamol avlod tarbiyasining nazariy metodologik masalalari hamda mustaqil fikrlovchi erkin shaxsni shakllantirishning ijtimoiy-falsafiy muammolari” institutning Ilmiy Kengashi yig‘ilishida   tasdiqlangan.

27 yo‘nalish bo‘yicha 24 ta  kafedralarda ilmiy-tadqiqotlar olib boriladi hamda ular institutning bosh ilmiy muammolarini o‘zida aks ettirgan.  

Kafedralarda quyidagi ilmiy-tadqiqot mavzularida tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda:

1. Barkamol avlod ta’lim tarbiyasining nazariy metodologik masalalari hamda mustaqil fikrlovchi erkin shaxsni shakllantirishning ijtimoiy-falsafiy muammolari. (Informatika o‘qitish metodikasi kafedrasi)

2. Barkamol avlod ta’lim tarbiyasining nazariy metodologik masalalari hamda mustaqil fikrlovchi erkin shaxsni shakllantirishning ijtimoiy-falsafiy muammolari. (Matematika o‘qitish metodikasi  kafedrasi)

3.Barkamol avlod ta’lim va tarbiyasida fizika fanini o‘qitishning metodologik va fundamental  masalalarini o‘rganish. (Fizika va astronomiya o‘qitish metodikasi kafedrasi)

4.Barkamol avlodni shakllantirishda mehnat ta’limi hamda umumtexnika fanlarini fundamental, pedagogik va uslubiy muammolari.  (Mehnat ta’limi kafedrasi)

5.Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (kimyo). (Kimyo o‘qitish metodikasi   kafedrasi)

6.Barkamol avlod ta’lim tarbiyasida biologiya fanini o‘qitishning metodologik va fundamental masalalarini o‘rganish.  (Biologiya o‘qitish metodikasi  kafedrasi)

7.Tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy resurslarni o‘rganish hamda tadqiqot natijalarini ta’lim jarayonida innovatsiya metodlari asosida qo‘llash.  (Geografiya o‘qitish metodikasi  kafedrasi)

8.Tabiiy resurslarning geoekologik holati, ulardan foydalanish va muhofaza qilish. (Geografiya o‘qitish metodikasi  kafedrasi)

9.Barkamol avlod tarbiyasi, mustaqil fikrlovchi erkin shaxsni shakllantirishda tibbiy madaniyatini shakllantirish va reproduktiv salomatlikni amalga oshirishda talabalar ta’lim-tarbiyasining muammolari. (Defektologiya kafedrasi)

10.Demokratik islohotlarni chuqurlashtirish sharoitida mustaqil fikrlovchi erkin shaxsni tarbiyalashning ijtimoiy-falsafiy muammolari. (Ijtimoiy fanlar kafedrasi)

11.Farg‘ona vodiysining qadimdan hozirgi kungacha ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy rivojlanishi tarixi va uni o‘qitish metodikasi.  (Ijtimoiy fanlar kafedrasi)

12.Milliy istiqlol mafkurasini shakllantirish barkamol avlodni tarbiyalashning ijtimoiy-falsafiy, ma’naviy-ahloqiy va huquqiy muammolari. (Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi kafedrasi)

 13.O‘zbek xalqining tarixiy taraqqiyot bosqichidagi iqtisodiy-ijtimoiy va madaniy rivojlanishini bugungi kun siyosiy, iqtisodiy-ijtimoiy va madaniy erkinliklar bilan o‘zaro aloqadorliklarining muammoli qirralari. (Tarix o‘qitish metodikasi kafedrasi)

14.XXI asrda o‘zbek tilshunosligining asosiy yo‘nalishlari, xususiyatlari va muammolari. (O‘zbek tilshunosligi kafedrasi)

15.Uzluksiz ta’lim tizimida ona tili (o‘zbek tili) o‘qitishning innovatsion metodlari. (O‘zbek tilshunosligi kafedrasi)

16.O‘zbek adabiyoti tarixining taraqqiyot bosqichlari.  (O‘zbek adabiyoti kafedrasi)

17.Teoretiko-metodologicheskie voprosū vospitaniya garmonichno razvitogo pokoleniya i sotsialüno-filosofskie problemū formirovaniya samostoyatelüno mūslyałey svobodnoy lichnosti na osnove sravnitelüno-tipologicheskogo issledovaniya problem literaturū. (Rus tili va adabiyoti  kafedrasi)

18.Chet tillar o‘qitishning dolzarb muammolari. (Chet tillar   kafedrasi)

19.Barkamol avlodni tarbiyalashda o‘rta umum ta’lim maktablari,akademik litseylar, kasb-xunar kollejlari  va oliy o‘quv yurtlarida ingliz tilini o‘qitish muammolari (Ingliz tili va adabiyoti  kafedrasi)

20.Bo‘lajak mutaxassislarni ijtimoiy pedagogik faoliyatga tayyorlash samaradorligini oshirishning nazariy, ilmiy va amaliy asoslari. (Maktabgacha ta’lim kafedrasi)

21.Bo‘lajak mutaxassislarni ijtimoiy pedagogik faoliyatga tayyorlash samaradorligini oshirishning nazariy, ilmiy va amaliy asoslari. (Pedagogika-psixologiya kafedrasi)

22.Uzluksiz ta’lim tizimining ilmiy va metodik asoslari. (Boshlang‘ich ta’lim metodikasi kafedrasi) 

23.Oliy maktabda ta’lim va tarbiyaning uzviyligi (bo‘lg‘usi jismoniy tarbiya mutaxassislarni kasbga tayyorlashdagi ayrim muammolar, ularni hal etish yo‘llari va o‘ziga xos xususiyatlari). (Fakulütetlararo jismoniy madaniyat   kafedrasi)

24.Oliy maktabda ta’lim va tarbiyaning uzviyligi (bo‘lg‘usi jismoniy tarbiya mutaxassislarni kasbga tayyorlashdagi ayrim muammolar, ularni hal etish yo‘llari va o‘ziga xos xususiyatlari). (Jismoniy madaniyat kafedrasi)

25.Uzluksiz ta’lim tizimida erkin, barkamol avlodni musiqiy tarbiya vositasida  shakllantirish yo‘llari. (Musiqa kafedrasi)

26.Umumta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari amaliy psixologlari faoliyatini takomillashtirish. (Umumiy pedagogika-psixologiya  kafedrasi)

27.Bo‘lajak mutaxassislarni ijtimoiy pedagogik faoliyatga tayyorlash samaradorligini oshirishning nazariy, ilmiy va amaliy asoslari. (Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi kafedrasi).